sydm.net
当前位置:首页>>关于请教粤语话字的翻译大全的资料>>

请教粤语话字的翻译大全

依家=现在 唔系=不是 倾计=聊天 话=说 喺边度=在哪里 边个=谁 系度=在 果个=那个 呢个=这个 呢D=这种 嘢=东西 谂法=想法 距=她/他 我地/你地/距地=我们/你们/他们 呃=骗 嗌交=吵架 吹鸡=当裁判 搵=找 挂住=想念 唔使=不用了 早抖=晚安 抖下=休息...

生活、用品 起身(起床) 着(穿)除(脱)浪口(漱口) 飞发(理发) 电发(烫发) 洗面(洗脸)屙屎(大便)屙尿(小便) 闩门(关门) 熄灯(关灯) 水喉(水龙头)瞓觉(睡觉)食(吃) 食晏(吃午餐) 食烟(抽烟) 滚水(开水)煲(煮) ...

广东话的微软拼音输入法及国语解释(好实用D) 佢(qu)他或她(佢哋仲系唔系人嚟嘎?) 乜(mie)什麽(你讲乜啊?) 嘅(ge)的(喱个系我嘅女朋友。) 嬲(niao)生气(我好嬲你!) 系(xi)是(你真系个好人嘞!) 咁(han)如此,这样(咁...

音版 1.(普)您好! (粤)你好! (谐)内侯! 2.(普)早上好! (粤)早晨! (谐)走森! 3.(普)午安! (粤)午安! (谐)唔安! 4.(普)晚安! (粤)早唞! (谐)走讨! 5.(普)晚上好! (粤)晚上好! (谐)瞒香侯! 6.(普)各位好! (粤)大家好! (谐)逮嘎侯...

Benz = 粤:平治 国: 奔驰 FOCUS = 粤:福士 国:福克斯 Lexus = 粤:凌志 国: 雷克萨斯 Chrysler = 粤:佳士拿 国:克莱斯勒 Volvo = 粤:富豪 国:沃尔沃 CAMRY = 粤:佳美 国; 凯美瑞 Landrover= 粤: 越野路华 国:路虎 Jaguar = 粤:积架 ...

翻成普通话意思是: 有些事情不是你想瞒就能瞒得过的啊,你们不会长久,早点放手吧!如果不是你,我就不会认识他们,也不至于会弄到像现在这种地步 ... 我真不知道你脑筋是怎么想的!唉!都说不出话来啦!(无言以对了)

翻译: 黑蒙蒙、黑萌萌。 黑------hak1,读第一声。同音字:勀, 氪, 潶 蒙------mung4,读第一声。同音字:朦, 罞, 儚 萌------mang1,在这里读第一声。 给你一个《粤语在线发声字典》,打开网页后,在右边的工具兰中,你可以输入你要读的单词(...

点解呢,唔应该有里种想法噶.....定滴黎 为什么呢,不应该有里种想法的…好还是滴来

您好亲,百度翻译是可以写上汉字说出粤语的,只要亲把汉字输上去,点击翻译成粤语,下方会有粤语的读法的,请见下图。

读音:cóng 释义:水声,水流:~~。~流(水流)。 组词: 淙淙[cóng cóng] :流水的声音 淙凿[cóng záo] :冲击,侵蚀。 琤淙[chēng cóng] :犹琤琤。杰出貌。 石淙[shí cóng] :石上水流。亦指石上流水声。 泠泠淙淙[líng líng cóng cóng] ...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sydm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com