sydm.net
当前位置:首页>>关于口字里面有字的有哪些的资料>>

口字里面有字的有哪些

口字里面一个有字是囿,只有一个读音,拼音是yòu。 基本释义: 一、〈名〉 1、形声。从囗( wéi),有声。“囗”表示范围和区域。本义:古代帝王养禽兽的园林。 2、同本义。 囿,苑有垣也。——《说文》 3、泛指四周有栏挡的菜园、果园。 [正月]囿有韭。—...

1、叱 chì 大声呵斥:怒叱。叱问。叱骂。叱责。叱咤(发怒的声音)。叱咤风云(形容声势威力很大)。 2、叼 diāo 用嘴衔住:嘴里叼着烟卷。 3、叮 dīng 再三嘱咐:叮嘱。叮咛(亦作“丁宁”)。 追问:叮问。 蚊虫等用针形口器吸食:被蚊子叮了一...

叹、叫、叨、叱、叽、叩、叼、叮、叭、叻、叺、叶、吗、吔、吅、吸、吁、叿、吆、吐、吖、吋、吃、吒、吀、吇、吓、呕、吰、听、呃、吺、吵、呛、咞、呀、呎、呒、吧、吹、吠、吚、吭、呐、吱、呐、呗、吣、呏、吩、吪、吻、吜、吡、呅、呋、吽...

回huí,囝jiǎn,囡nān,团tuán,囟xìn,因yin,団tuán,囱cōng,囤dùn,tún,囮é,囫hú,囥kàng,困kùn,囵lún,围wéi,园yuán,囯guó,囬huí,囱cōng,囧jiǒng,囨piān,囲wéi,図tú,囦yuān,囩yún,固gù,国guó,囹líng,囷qūn,图tú,囶guó...

“口”字偏旁的字:喂、啪、啦、喀、叨、咳、喷、喃、吵、哈、味、叽、响、嘹、呱、吸、咧、呆、嗽。 口:拼音kǒu 部首:口部 基本解释: 口kǒu(ㄎㄡˇ) 1、人和动物吃东西和发声的器官(亦称“嘴”):口腔。口才。口齿。口若悬河。 2、容器通外...

【口】部首的字多得很,多元输入法(多元汉字与图形符号输入法)可以打出国际标准万国码6.2版的所有汉字。输入k 一码,可见到“口”部首的所有通用规范汉字一级字。例如: 品;员;只;别;足;响;号;吨;叶;叮;叭;兄;叽;叼;叫;叩;叨;...

口”字里面有字有; 回-huí,囝-jiǎn,,囡-nān,团-tuán,囟-xìn,因-yīn,団-tuán,囱-cōng,囤-dùn,tún, 囮-é,囫-hú,囥-kàng,困-kùn,囵-lún,围-wéi,园-yuán,囯-guó,囬-huí,囱-cōng, 囧-jiǒng,囨-piān,囲-wéi,図-tú,囦-yuān,囩-yún,固-gù,国-guó,囹-líng...

一、解题思路:① 口字里面:那么构成字的笔画,只能在口字内,不能超出口字外。 ② 口子字形:口子字形可以变形为正方形、长方形(竖)、长方形(横),但不可以缺少笔画或笔画延伸的、或异形后内部没有笔画的,或开口后的。 ③ 构字笔画:本题没...

带口字旁的字有特别多,可以查查字典进行参考一下。一般口字旁的字是特别多的,例如: 叶、古、右、占、号、叮、可、叵、卟、只、叭、史、兄、叽、句、叱、台、叹、叼、司、叫、叩 叨、叻、召、吁、吓、吐、吉、吏、吋、吕、同、吊、合、吃、向...

口字旁的汉字有:吃,喝,哈,嘿,呼 吃(chī) 组词: 吃白眼 (chī bái yǎn)——〖betreatedwithdisdain〗[方言]∶遭白眼,被人小看 吃闭门羹 (chī bì mén gēng)——〖bedeniedentrance;beleftoutinthecold〗羹:流汁食品。吃闭门羹,比喻串门时,主...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sydm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com