sydm.net
当前位置:首页>>关于口字里面有字的有哪些的资料>>

口字里面有字的有哪些

回huí,囝jiǎn,囡nān,团tuán,囟xìn,因yin,団tuán,囱cōng,囤dùn,tún,囮é,囫hú,囥kàng,困kùn,囵lún,围wéi,园yuán,囯guó,囬huí,囱cōng,囧jiǒng,囨piān,囲wéi,図tú,囦yuān,囩yún,固gù,国guó,囹líng,囷qūn,图tú,囶guó...

兄 另 吕 吊 呈 吴 呆 员 邑 品 咒 哭 器 嚣 虽 呙 号 只 碞 足 叧 黾 啚

口”字里面有字有; 回-huí,囝-jiǎn,,囡-nān,团-tuán,囟-xìn,因-yīn,団-tuán,囱-cōng,囤-dùn,tún, 囮-é,囫-hú,囥-kàng,困-kùn,囵-lún,围-wéi,园-yuán,囯-guó,囬-huí,囱-cōng, 囧-jiǒng,囨-piān,囲-wéi,図-tú,囦-yuān,囩-yún,固-gù,国-guó,囹-líng...

叹、叫、叨、叱、叽、叩、叼、叮、叭、叻、叺、叶、吗、吔、吅、吸、吁、叿、吆、吐、吖、吋、吃、吒、吀、吇、吓、呕、吰、听、呃、吺、吵、呛、咞、呀、呎、呒、吧、吹、吠、吚、吭、呐、吱、呐、呗、吣、呏、吩、吪、吻、吜、吡、呅、呋、吽...

一、解题思路:① 口字里面:那么构成字的笔画,只能在口字内,不能超出口字外。 ② 口子字形:口子字形可以变形为正方形、长方形(竖)、长方形(横),但不可以缺少笔画或笔画延伸的、或异形后内部没有笔画的,或开口后的。 ③ 构字笔画:本题没...

“口”字框的字有囡、团、因。 囡 读音:nān 释义:方言,小孩儿:小囡、阿囡、囡囡(对小孩儿的亲热称呼)。 例句: 这小囡好可爱阿,让人忍不住想捏捏她的脸蛋。 团 读音:tuán 释义: 圆形:团扇。团脐。 结成球形的东西:汤团。饭团。 把东西...

1、叱 chì 大声呵斥:怒叱。叱问。叱骂。叱责。叱咤(发怒的声音)。叱咤风云(形容声势威力很大)。 2、叼 diāo 用嘴衔住:嘴里叼着烟卷。 3、叮 dīng 再三嘱咐:叮嘱。叮咛(亦作“丁宁”)。 追问:叮问。 蚊虫等用针形口器吸食:被蚊子叮了一...

叮 叫 叹 叶 吓 听 吟 吵 吹 咋 哄 咬 响 哈 唤 叮咛 [dīng níng]:再三嘱咐,叮嘱,告诫。 叫喊 [jiào hǎn]:呼喊。 叹气 [tàn qì]:舒发心中愤郁之气。 叶子 [yè zǐ]:1 植物的叶的通称。 2 书页。我国古书原来皆作卷轴,到唐代始有叶子。 3 ...

叭、叱、叨、叼、叮、叽、叫、叩、叻、叶、叹、吖、吃、吓、吗、吸、吁、吆、吒、吋、吀、吧、呗、吡、吥、吵、吹、呔、吨、呃、吠、吩、呋、吭、吽、吰、吼、呖、呒、呐、呕、呛、吮、听、吻、呜、呀、呓、吟、吲、吱、呐、呵、哎、咚、咄、咐...

囿: 囿[yòu] 养动物的园子:鹿~。园~。 局限,被限制:~于成见。 借指事物萃聚之处:“游于六艺之~”。

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sydm.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com